End match

2018.04.16 12:59
joinDOTA Season 12
EVOS Esports
37%
BO3
0 : 2
Rex Regum Qeon
63%
2018.04.16 12:59
joinDOTA Season 12
EVOS Esports
74%
BO3
1.5 : 2
Rex Regum Qeon
26%
2018.04.16 12:59
joinDOTA Season 12
EVOS Esports
14%
BO3
0 : 3.5
Rex Regum Qeon
86%
?
Value:
1.6 for 1
0 for 0
Value:
0.55 for 1
0 for 0
EVOS Esports has 1.5 game advantage!
Value:
0.33 for 1
0 for 0
Value:
2.63 for 1
0 for 0
Rex Regum Qeon has 1.5 game advantage!
Value:
5.68 for 1
0 for 0
Value:
0.15 for 1
0 for 0