2018.04.16 12:59
End match
joinDOTA Season 12
joinDOTA Season 12
EVOS Esports

EVOS Esports

37%

1.6 for 1.00

0 $ for 0 $

0 : 2

BO3

Rex Regum Qeon

Rex Regum Qeon

63%

0.55 for 1.00

0 $ for 0 $

EVOS Esports

EVOS Esports

74%

0.33 for 1.00

0 $ for 0 $

1.5 : 2

BO3

Rex Regum Qeon

Rex Regum Qeon

26%

2.63 for 1.00

0 $ for 0 $

EVOS Esports

EVOS Esports

14%

5.68 for 1.00

0 $ for 0 $

0 : 3.5

BO3

Rex Regum Qeon

Rex Regum Qeon

86%

0.15 for 1.00

0 $ for 0 $

Betcoin
0 $
BetCoin:
Last 20 Bets
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
2.36 $
Haice placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.42 $
Croksi ッ placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.95 $
Metal placed bet on
match
EVOS Esports
EVOS Esports
126.00 $
7.21сَ placed bet on
match
EVOS Esports
EVOS Esports
0.73 $
Ƭιтαи╳Leͥgeͣnͫd placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
2.01 $
Xom>_ placed bet on
hc1
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.10 $
Xom>_ placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.10 $
YesMan placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
2.39 $
gaaaaaaaa placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
3.63 $
AcuraSAN placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.02 $
Hank_ placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
2.15 $
CHARAPA.GAMER™ placed bet on
match
EVOS Esports
EVOS Esports
0.32 $
1 placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
3.00 $
match
EVOS Esports
EVOS Esports
1.43 $
BlueXap placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.20 $
Horse#csgopositive.com placed bet on
match
EVOS Esports
EVOS Esports
3.00 $
Wiz Khalifa placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.05 $
Amway placed bet on
match
Rex Regum Qeon
Rex Regum Qeon
0.23 $
Amway placed bet on
hc1
EVOS Esports
EVOS Esports
0.33 $
Last 20 Bets