End match

2018.06.13 15:54
ESEA MDL Season 28 Australia
Corvidae
9%
BO1
11 : 16
Grayhound
91%
2018.06.13 15:54
ESEA MDL Season 28 Australia
Corvidae
13%
BO1
15.5 : 16
Grayhound
87%
2018.06.13 15:54
ESEA MDL Season 28 Australia
Corvidae
8%
BO1
11 : 20.5
Grayhound
92%
2018.06.13 15:54
ESEA MDL Season 28 Australia
Corvidae
60%
BO1
19.5 : 16
Grayhound
40%
2018.06.13 15:54
ESEA MDL Season 28 Australia
Corvidae
3%
BO1
11 : 24.5
Grayhound
97%
?
Value:
9.18 for 1
0 for 0
Value:
0.09 for 1
0 for 0
Corvidae has 4.5 round advantage!
Value:
6.26 for 1
0 for 0
Value:
0.13 for 1
0 for 0
Grayhound has 4.5 round advantage!
Value:
10.74 for 1
0 for 0
Value:
0.08 for 1
0 for 0
Corvidae has 8.5 round advantage!
Value:
0.62 for 1
0 for 0
Value:
1.44 for 1
0 for 0
Grayhound has 8.5 round advantage!
Value:
31.17 for 1
0 for 0
Value:
0.02 for 1
0 for 0