2018-09-14 19:25
Сanceled
The Kuala Lumpur Major Open Qualifier
The Kuala Lumpur Major Open Qualifier
ferzee

ferzee

88%

0.13 for 1.00

0 $ for 0 $

vs

BO3

TBD

TBD

12%

6.7 for 1.00

0 $ for 0 $

ferzee

ferzee

50%

0.95 for 1.00

0 $ for 0 $

vs

BO3

TBD

TBD

50%

0.95 for 1.00

0 $ for 0 $

ferzee

ferzee

50%

0.95 for 1.00

0 $ for 0 $

vs

BO3

TBD

TBD

50%

0.95 for 1.00

0 $ for 0 $

Last 20 Bets
seasoned placed bet on
match
TBD
TBD
1.95 $
TacosMagicDrop.ru placed bet on
match
ferzee
ferzee
0.50 $
Crêpe placed bet on
match
ferzee
ferzee
2.00 $
dota2bestyolo.com placed bet on
match
TBD
TBD
0.05 $
placed bet on
match
ferzee
ferzee
26.25 $
SpeciallyforYOU placed bet on
match
ferzee
ferzee
13.62 $
PT placed bet on
match
ferzee
ferzee
3.33 $
ShtirrlcBorrman placed bet on
match
TBD
TBD
1.57 $
barbitura placed bet on
match
TBD
TBD
22.78 $
Mform placed bet on
match
ferzee
ferzee
22.47 $
EvgenyOnegin placed bet on
match
ferzee
ferzee
2.86 $
bode placed bet on
match
ferzee
ferzee
2.03 $
olchik79 placed bet on
match
ferzee
ferzee
8.76 $
Avdey placed bet on
match
ferzee
ferzee
2.38 $
8Kostyan8 placed bet on
match
TBD
TBD
8.60 $
Last 20 Bets