2018.02.13 19:26
End match
Epicenter XL
Epicenter XL
The Alliance

The Alliance

28%

2.41 for 1.00

0 $ for 0 $

1 : 2

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

72%

0.36 for 1.00

0 $ for 0 $

The Alliance

The Alliance

51%

0.92 for 1.00

0 $ for 0 $

2.5 : 2

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

49%

0.97 for 1.00

0 $ for 0 $

The Alliance

The Alliance

10%

8.07 for 1.00

0 $ for 0 $

1 : 3.5

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

90%

0.1 for 1.00

0 $ for 0 $

The Alliance

The Alliance

37%

1.62 for 1.00

0 $ for 0 $

0 : 1

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

63%

0.55 for 1.00

0 $ for 0 $

The Alliance

The Alliance

52%

0.88 for 1.00

0 $ for 0 $

1 : 0

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

48%

1.02 for 1.00

0 $ for 0 $

The Alliance

The Alliance

48%

1.02 for 1.00

0 $ for 0 $

0 : 1

BO3

The Final Tribe

The Final Tribe

52%

0.87 for 1.00

0 $ for 0 $

Betcoin
0 $
BetCoin:
Last 20 Bets
-UnReal placed bet on
match
The Final Tribe
The Final Tribe
3.88 $
The Final Tribe
The Final Tribe
0.14 $
Champ placed bet on
match
The Alliance
The Alliance
1.88 $
Greed placed bet on
game3
The Alliance
The Alliance
0.68 $
Worst placed bet on
match
The Alliance
The Alliance
0.52 $
WASCHOTEC placed bet on
match
The Alliance
The Alliance
2.33 $
alohad placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
0.51 $
@H z e l----Da placed bet on
match
The Final Tribe
The Final Tribe
13.70 $
ricardoFlick placed bet on
match
The Final Tribe
The Final Tribe
1.44 $
Tsu'Tey csgopositive.com placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
3.00 $
magicdrop.ru DUST placed bet on
match
The Final Tribe
The Final Tribe
0.12 $
FleexX placed bet on
match
The Alliance
The Alliance
0.08 $
Sway placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
1.77 $
Quet placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
25.55 $
3a4em? placed bet on
match
The Final Tribe
The Final Tribe
10.89 $
Хороший Человек placed bet on
match
The Alliance
The Alliance
3.39 $
Zewzhik placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
2.85 $
raybo placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
26.13 $
StanXXX LOOT.Farm placed bet on
game3
The Final Tribe
The Final Tribe
6.89 $
The Final Tribe
The Final Tribe
0.27 $
Last 20 Bets